Rozširujete distribučnú sieť? Poradíme vám kam patrí elektrický rozvádzač

Ak pojem rozšírenie distribučnej siete poznáte, pravdepodobne sa vás to týka. Tento pojem poznajú vlastníci rodinných domov, ktorí stavali svoje rodinné domy niekde, kde nevedie elektrina, prípadne im distribučná spoločnosť poslala stanovisko, že nie je možné sa pripojiť k existujúcej sústave elektriny, ale treba nové pripojovacie miesto. V takomto prípade musíte zrealizovať aj elektrický rozvádzač a my vám povieme, kde by ste ho mali umiestniť. 

Čo je to rozšírenie distribučnej siete? 

Elektrický rozvádzač v novostavbe
Umiestnenie elektrického rozvádzača

V dnešnej dobe predstavuje distribučná spoločnosť veľkého strašiaka pre ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť rodinný dom. Z každej strany určite počúvate koľko stavieb má problém s pripojením na elektrinu, no a tento problém môžete mať aj vy. Distribučná spoločnosť sa vyjadruje k vášmu stavebnému povoleniu, v ktorom avšak len zhodnocuje situáciu, či bude niekedy možné sa na elektrinu pripojiť, nepripája k stavebnému povoleniu rovno aj predpoklady a povinnosti, ktoré musíte pre pripojenie splniť, teda môže nastať situácia, že distribučná spoločnosť dala kladné stanovisko k elektrine, ale keď podáte žiadosť o pripojenie, príde vám vyjadrenie, v ktorom vám nedovoľujú pripojiť sa k už existujúcej sieti, ale musíte vybudovať nové miesto elektriny, kde sa následne pripojíte a presne toto sa volá rozšírenie distribučnej siete. Vašou povinnosťou je prostredníctvom certifikovaných inžinierskych zamestnancov vybudovať veľkú rozvodnú skriňu a následne elektrický rozvádzač, prostredníctvom ktorého budete mať elektrinu v rodinnom dome. Tento proces trvá dlhú dobu. 

Kde umiestniť elektrický rozvádzač? 

Ak staviate jeden rodinný dom, v tom prípade je umiestnenie pre elektrický rozvádzač jasné, pravdepodobne ho budete mať pri dome, najčastejšie na mieste kde je plne prístupný elektrický rozvádzač verejnosti, aby sa s ním v prípade potreby dalo manipulovať a zároveň aby ste ho aj vy v prípade potreby mali blízko. Problém môže nastať v prípade, že do distribučnej sústavy sa bude pripájať viac domov,  napríklad sa to stáva pri líniových stavbách, že sa potom elektrický rozvádzač nachádza až za posledným domom. Ak je toto aj váš prípad, potom sa pri tvorbe projektu na elektrinu zamerajte na to, aby ste ho mali pred domom a nie až pri poslednom dome, budete mať jednoduchšiu manipuláciu s ním v prípade potreby. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na internetové stránky spoločnosti https://www.legrand.sk/