Fotovoltika je riešením šetrenia vlastných financií aj ekológie

Fotovoltika je proces, ktorým sa získava priama premena svetla na elektrickú energiu. Pomocou takéhoto systému je možné mat energiu zo slnka nerátaním vstupných nákladov zadarmo, lebo slnko je stály zdroj slnečnej energie, ktorá je bezplatná. V našom podnebnom pásme sa predpokladá využitie slnečnej energie hlavne počas leta a čiastočne v jarných a jesenných mesiacoch. V zimných mesiacoch je jej využitie vzhľadom ku krátkym dňom a obmedzenému svetlu značne znížená. Tiež je možné podľa zvoleného systému napríklad predávať prebytočnú energiu do siete. Fotovoltika je spôsob akým sa dá efektívne šetriť príroda aj vlastná peňaženka.  

Ako proces funguje

Fotovoltika a jej fungovanie
Fungovanie fotovoltiky v praxi

Fotovoltika je proces, ktorý ponúka veľa možností. Je možný ohrev vody v bojleri ak sa ohrev napojí pred plynový alebo elektrický kotol. V prípade, že nebude dostatočný automaticky sa zapne elektrické alebo plynové kúrenie.  Tiež je možný ohrev vody v bazéne príprava tepla pre kúrenie s následným akumulovaním a ohrevom vtedy, kde je to potrebné, alebo využitie elektrickej energie pre domácnosť. Fotovoltický systém sa skladá zo solárnych fotovoltaických panelov, ktoré premieňa slnečné svetlo na DC prúd, solárneho meniča, ktorý premieňa DC prúd na AC prúd, ktorý je možné spotrebovať v rozvodoch domu. Tak je potreba pokrytá buď z výroby fotovoltaického systému alebo z distribučnej siete. Podľa zvoleného systému je možné energiu spotrebovať výlučne v domácnosti, akumulovať a spotrebovať vtedy, keď to bude potrebné alebo prebytočnú posúvať do elektrickej siete. Fotovoltika je mimoriadne zaujímavé, účinné riešenie ako ušetriť vlastné financie aj životné prostredie. Systém má návratnosť od 7 rokov, pričom solárne panely sú bezúdržbové a ich životnosť je 30 – 40 rokov. Systém je možné využiť rôznym spôsobom, len je potrebné dobre si premyslieť, ktorý spôsob zvolíte. V súčasnej dobe využívame čoraz viac elektrickej energie pre skutočne veľké množstvo zariadení, ktoré sú na elektrickej energii závislé. A dá sa predpokladať, že jej spotreba sa bude časom zvyšovať. V8žme si životné prostredie práve investovaním do fotovoltaiky a ono sa nám postupom času odplatí naspäť. Možno nie v krátkej dobe ale určite to pocíti už budúca generácia. Viac informácií získate na nasledujúcej stránke: https://www.viessmann.sk/