Zapojenie prepäťovej ochrany zverte do rúk odborníkom

Čo je to prepäťová ochrana? Prepäťová ochrana je predlžovací elektrický prívod, ktorý obsahuje na rozdiel od bežných predlžovacích prívodov aj bezpečnostné prvky. Úlohou týchto bezpečnostných prvkov je chrániť elektrické spotrebiče pred možným vzniknutým prepätí v sieti. Na prepäťovú ochranu je možné pripojiť všetky elektrické zariadenia, najčastejšie sa však používa v spojitosti s hodnotnejšími, veľkými elektrickými spotrebičmi, akými sú chladničky, televízory alebo počítače. Týmto zariadeniam je vhodné poskytnúť čo najväčšiu možnú ochranu, pretože v prípade ich poruchy môžu vzniknúť škody vo vysokej hodnote. Zapojenie prepäťovej ochrany sa o chránenie elektrických spotrebičov pred prepätím spoľahlivo postará.

Typy prepäťovej ochrany

Zapojenie prepäťovej ochrany v domácnosti
Postup pri zapojení prepäťovej ochrany

Prepäťová ochrana sa delí na niekoľko typov, ktorými je typ B, C a D. Prepäťová ochrana typu B a C by nemala chýbať v žiadnej domácnosti, no netreba podceniť ani ochranu typu D. Prepäťová ochrana typu D je používaná najmä v zásuvkách, ktoré sú používané pre malé elektrické spotrebiče, akými sú kanvice, žehličky na vlasy a podobne. Typy B a C sú vhodné pre ochranu takých častí elektroinštalácie, na ktoré sú kladené vyššie nároky. Ide o tie časti elektroinštalácie, na ktoré sa pripájajú veľké alebo výkonné elektrospotrebiče, ako napríklad chladničky, zváračky, vykurovacie pece a podobne. Tieto typy prepäťovej ochrany sú vyrábané v rôznych modeloch, ktoré sa líšia najmä svojou odolnosťou. Čím odolnejší model si pri zapojení prepäťovej ochrany zvolíte, tým lepšie budú vaše elektrospotrebiče chránené.

Aby prepäťová ochrana plnila svoj účel

Na to, aby prepäťová ochrana fungovala tak, ako má, je potrebné, aby bola kvalitná a zapojená správne. Zapojenie prepäťovej ochrany si vyžaduje odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti elektroinštalácií. Práve preto zapojenie prepäťovej ochrany patrí do rúk odborníka. V prípade, že by prepäťovú ochranu zapojila osoba, ktorá na takúto prácu nie je kvalifikovaná, mohlo by dôjsť k úrazu či k nesprávnemu zapojeniu, v dôsledku čoho by elektrospotrebiče neboli chránené. Nemenej dôležité ako správne zapojenie je aj výber vhodného typu prepäťovej ochrany a zároveň takého modelu, ktorý je skutočne spoľahlivý a kvalitný. O výber vhodného typu prepäťovej ochrany ako aj o zapojenie prepäťovej ochrany sa pre vás s radosťou postarajú odborníci, ktorých nájdete na webovej stránke https://www.i-elektrikar.sk/.