Strešná krytina – korunka na každom dome

O streche sa hovorí, že je korunou domu. A nie nadarmo. Má celý dom skrášľovať ale musí byť aj funkčná aby dobre slúžila. Pri výbere strešnej krytiny každý predpokladá, že ho prežije. Že jedna investícia, a nie malá, bude stačiť na celý život. Aby to tak bolo, treba vybrať tú správnu. Strešná krytina sa v súčasnosti vyrába z rôznych materiálov. Pred samotnou kúpou je potrebný dôkladný výber, podľa typu, sklonu strechy, podľa celkového zaťaženia, podľa následného zateplenia a podobne. Jednotlivé typy strešných krytín sa od seba líšia základným materiálom z ktorých sú vyrobené, tvarom, veľkosťou, povrchovou úpravou aj farebnosťou. Trh ponúka klasické betónové alebo keramické škridle, vláknocementové šablóny, plechové veľkoformátové a maloformátové krytiny, šindle z asfaltových pásov, plastové krytiny, ušľachtilú bridlicu ale aj krytiny z prírodných materiálov ako je drevo alebo slama.

Výber strešnej krytiny

Strešná krytina v minulosti
Požiadavky pri výbere strešnej krytiny

Pri výbere strešnej krytiny je dôležité zhodnotenie sklonu  strechy. Každá strecha má určitý sklon strechy daný už v projektovej dokumentácii. Každá strešná krytina má výrobcom stanovený bezpečný sklon strechy, pre ktorý je vhodná. Áno, je možné ju použiť aj pod tento uhol ale je potrebné vykonať určité opatrenia. Na druhej strane je potrebné tento úkon zvážiť, lebo strecha sa predraží. Pri výbere je tiež dôležité klásť dôraz na odolnosť krytiny. Treba vyberať takú, ktorá zvládne zlé poveternostné podmienky ako je dážď, vietor, sneh alebo chemické zložky v ovzduší. Vysokou odolnosťou sa vyznačuje keramická ale aj betónová krytina. Obe sú veľmi pevné a majú aj farebnú stálosť. Plechové strechy dobre odolávajú vplyvom počasia avšak ich nevýhodou je hluk, ktorý spôsobujú dažďové kvapky pri dopade. Pre niekoho sa to môže zdať príjemné a romantické. Životnosť strešnej krytiny závisí od použitého materiálu. Veľmi dobrú životnosť má škridla, ktorá môže slúžiť až 100 rokov. Bridlicová krytina až 200 rokov ale závisí od kvality bridlice. Plastová krytina až 100 rokov a asfaltová do 50 rokov. Z hľadiska farebnosti, si dnes vyberie asi každý. Existujú vzorkovníky farieb, podľa ktorých sa dá vybrať strešná krytina skutočne v akejkoľvek farbe pri akomkoľvek druhu použitého materiálu. Chystáte sa vymieňať strešnú krytinu alebo riešite novú na novostavbu? Navštívte nasledujúcu stránku: https://krytina.sk/. Tu nájdete skutočne množstvo veľmi zaujímavých článkov o strechách a strešných krytinách.