Okapový chodník okolo domu s pochôdznou funkciou

Dokončujete novostavbu a zvažujete ako robiť chodníky okolo domu? Chodníky nemusia mať len klasickú pochôdznu funkciu. Môžu slúžiť súčasne aj ako okapový chodník alebo inak povedané dažďový chodník. Okapový chodník odvádza vlhkosť a nadbytočnú vodu od obvodových stien domu a tak zabraňuje podmývaniu základov stavby a vlhnutiu stavby. V minulosti sa riešil vyliatím betónu v okolí stavby, čo sa časom ukázalo ako nevyhovujúce. Základy domu neustále pracujú a stavba pomaly sadá. Betónový chodník okolo postupom času praskal a po čase bol úplne nefunkčný nakoľko popraskal a odlúčil sa od stavby. Do medzier sa neskôr zasadili náletové rastliny, čím definitívne stratil svoj zámer.

Práca pre profesionálov

Profesionálny okapový chodník pri dome
Význam okapového chodníka pri dome

Dažďový alebo inak okapový chodník je možné vyrobiť rôznym spôsobom. Rieši sa v šírke 40 – 50 cm, prípadne širší podľa potreby. Môže byť vysypaný štrkom alebo ako pochôdzny chodník prekrytý zámkovou dlažbou. Pri jeho realizácii je však mimoriadne dôležité požiadať o pomoc odborníkov. Tento chodník sa totiž nerobí ako bežný chodník okolo domu. V tomto prípade je dôležité  vytvorenie správneho geologického podložia ako aj dodržanie správneho sklonu  v pozdĺžnom aj v priečnom smere. Takýto sklon sa musí dodržať už pri hĺbení výkopovej jamy aby prebytočná voda dobre odtekala. Po dodržaní tejto zásady sa realizáciou pokračuje bežným postupom. Teda v prvom rade sa umiestni štrkový násyp s hrubou frakciou, na tento sa umiestni násyp s jemnejšou frakciou a následne sa ukladá zámková dlažba. Nakoniec sa dlažba zasype jemným kremičitým pieskom. Po vysypaní každej drviny je potrebné ju dôkladne vyrovnať vibračnou doskou. Aby zámková dlažba pekne držala tvar, boky chodníka sa spevňujú chodníkovými obrubníkmi. Takýto chodník môže plynule pokračovať do bežného chodníka okolo domu, do záhrady, altánku a podobne. Chodníky okolo domu môžu mať okrem pochôdznej aj funkciu dažďového chodníka, ktorý bude odvádzať prebytočnú vodu. V okolí domu teda nemusí byť nasypaná vrstva štrku ale zámková dlažba v primeranej šírke, na ktorú potom možno uložiť rôzne dekoračné predmety, lavičku a podobne. Ak hľadáte odborníkov, ktorí takýto chodník realizujú, navštívte nasledujúcu internetovú stránku a získate viac informácií: https://www.polozime.sk/.