Nezabudnite na daňové priznanie Bratislava

Podanie daňového priznania je pre väčšinu z nás nie práve najpríjemnejší úkon, ktorému sa však nevyhnete. Ak ste pracovali alebo podnikali a vaše celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2.255,72 eur,  podanie daňového priznania sa vás týka, vašou povinnosťou je podať ho do 31. marca. Do celkových príjmov sa zahŕňa aj príjem zo zdrojov v zahraničí, pokiaľ sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Pokiaľ ste svojho zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, nemusíte už danove priznanie Bratislava podávať, spraví to za vás zamestnávateľ.

Kde sa podáva daňové priznanie?

Danove priznanie Bratislava sa podá na úrade
Podanie daňového priznania v Bratislave

Daňové priznanie musíte podať na príslušnom daňovom úrade alebo na pobočke daňového úradu, prípadne na kontaktnom mieste daňového úradu.

Aké sú typy daňových priznaní?

Daňové priznanie typu A – podáva ho daňovník, ak sa príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru. Daňové priznanie typu B – podáva ho daňovník, ak sa príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol príjem aj z podnikanie alebo príjem z inej samostatnej činnosti alebo príjem z prenájmu nehnuteľností, resp. príjem z kapitálového majetku.

Daň z nehnuteľnosti

Podanie daňového priznania Bratislava sa týka aj priznania z nehnuteľnosti – takéto podávajú len tie fyzické osoby, ktorí nadobudli nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku a to do 31.1. príslušného roka. Daňovník nemusí vedieť vypočítať sumu dane sám, je potrebné do priznania uviesť číslo parcely, súpisné a orientačné číslo domu – výška dane a jej výpočet sa potom vzťahuje k sadzbe dane príslušnej k danému typu nehnuteľnosti.

S daňovým  priznaním Bratislava vám môžu pomôcť špecializované firmy

Pokiaľ ste si nie istí s vyplnením a podaním daňového priznania Bratislava, nemusíte sa trápiť, dnes už existujú špecializované firmy, ktoré vám s tým pomôžu, resp. ho vedia za vás podať kompletne vyplnené. Vy si tak môžete byť istí, že bude vyplnené správne a podané v zákonom určenej lehote. Takejto firme však musíte dodať všetky potrebné doklady. V súčasnej modernej dobe je možné daňové priznanie Bratislava podať aj elektronicky, čo môže byť pre mnohých výhodou, vyhnete sa totiž čakaniu na daňovom úrade. Ak hľadáte skutočných odborníkov, kliknite na stránku https://www.easystart.sk, kde sa dozviete všetky dôležité informácie.