Kvalitne vypracovaným podnikateľským plánom zefektívnite svoje podnikanie

Plánovanie je vo všetkých oblastiach nášho života dôležité. Pokiaľ sa jedná o podnikanie, ktoré má byť zdrojom vášho príjmu a do ktorého sa chystáte vložiť možno aj všetky vaše finančné prostriedky a má byť vašou sebarealizáciou počas ďalších mnoho rokov je vypracovanie dobrého podnikateľského plánu základom. Podnikateľský plán je ideálne vypracovať ešte pred samotným začatím podnikania, no môžete ho prakticky vypracovať kedykoľvek, napr. ak sa chystáte na trh uviesť nový produkt alebo službu, ak potrebujete získať finančné prostriedky od banky alebo iných investorov. Podnikateľský plán je aj výbornou prezentáciou vašej firmy na trhu alebo pred prípadnými investormi.

Čo má obsahovať dobrý podnikateľský plán?

Podnikateľský plán a jeho štruktúra
Trpezlivosť je pri vypracovaní podnikateľského plánu dôležitá

Podnikateľský plán je oficiálnym dokumentom, ktorý má mať svoje náležitosti a mal by obsahovať aj viacero príloh. V úvode by ste mali vypísať všetky údaje o vašej firme ako je názor, právna forma, adresa, mená majiteľov. Ďalej by ste mali predstaviť svoje podnikanie ako také, jeho stratégie a ciele do budúcnosti. Všetky tieto informácie by mali byť podložené relevantnými údajmi ako sú napríklad prieskumy, štatistiky a pod. Asi najdôležitejšou časťou podnikania sú peniaze, preto je potrebné v pláne uviesť výšku finančných prostriedkov, ktoré budete na podnikanie potrebovať aj zdroj, odkiaľ ich získate. V prípade, že o financie žiadate banku, dobre vypracovaný podnikateľský plán vám môže pomôcť získať investície. Malo by sa hlavne jednať o reálne čísla a hodnoty, ktoré by mali vyplývať zo skutočnej situácie, určite nie je dobré snažiť sa zavádzať a ohurovať nereálnymi číslami. V podnikateľskom pláne uveďte aj výnimočné kvality vašej firmy, realizované projekty, údaje o počte zamestnancov, prípadne o tíme, ktorý sa bude zvlášť venovať projektom, ktoré sú účelom získania financií. Do plánu by ste mali napísať konkrétne informácie o produktoch alebo službách, ktorým sa venujete, počítačové vybavenie vo firme. Určite pripojte aj čo najviac príloh, ktoré môžu obsahovať tabuľky, analýzy nákladov a výnosov. Dobrý podnikateľský plán by mal obsahovať okolo 40-50 strán, jeho prílohe môžu byť aj viacpočetné, určite by ste nemali nič skrývať ale je treba odhaliť vaše silné ale aj slabé stránky. Na vypracovaní podnikateľského plánu by ste si mali dať veľmi záležať aj keď možno nie každý z vás je v tejto oblasti „doma“. Ak potrebujete s podnikateľským plánom pomôcť alebo potrebujete, aby ho skúsená firma vypracovala za vás, skúste sa obrátiť na https://marekstraka.com/