Geodet Bratislava – v čom spočíva jeho práca a ako vám môže pomôcť?

Ak plánujete začať stavať dom a máte už schválený projekt, ďalšou dôležitou vecou pred začatím samotnej stavby je vytýčenie stavby. Na toto potrebujete služby dobrého geodeta Bratislava, bez ktorého nie je možné začať stavať. Každá stavba je jedinečná a práve preto musí byť umiestnená na presne určenom mieste podľa projektovej dokumentácie. V prípade, ak by už na začiatku nastala chyba, mohlo by dôjsť k následným komplikáciám alebo dokonca aj k majetkovoprávnym naťahovačkám. Prečítajte si, kedy vám geodet Bratislava môže pomôcť.

Stavbu by ste si nemali vytyčovať svojpomocne

Geodet Bratislava a jeho služby
Pri vytyčovaní hraníc pozemku oslovte geodeta v Bratislave

Na to, aby ste správne vytýčili vašu stavbu, potrebujete mať dostatočné skúsenosti v geodetickej oblasti. Práve preto by ste túto úlohu určite mali prenechať na dobrého geodeta Bratislava. Správne vytýčenie stavby je najdôležitejší krok pri výstavbe, je to vlastne vyznačenie stavby v samotnom teréne. Toto sa vykonáva na základe situačného výkresu – geometrického plánu. V geometrickom pláne musí byť zakreslená aj hranica pozemku a vzdialenosť stavby od hranice pozemku. No často dochádza k tomu, že oplotenie je považované za hranicu pozemku, čo však vôbec nemusí byť pravda. Preto, ak by ste si stavbu vytyčovali sami a držali by ste sa mylnej hranice pozemku, celá stavba by nakoniec bola postavená úplne inde ako je v projektovej dokumentácii. A to je už len krok k ďalším problémom, napríklad aj so susedmi, pretože by sa mohlo stať, že stavbu prakticky postavíte na cudzom pozemku. Na chybu sa však príde pri kolaudácii a to je už neskoro. Preto určite nie je dobré aby ste sami zameriavali a vytyčovali kde bude stavba stáť.

Geodet si vždy overí hranice pozemku

Týmto komplikáciám jednoznačne predídete ak sa obrátite na skúseného geodeta Bratislava, ktorý má dostatočné znalosti a najmä profesionálnu zameriavaciu techniku. Geodet Bratislava si totiž vždy pred samotným zameraním overí hranicu pozemku podľa údajov v katastri nehnuteľností a následne vám zameria stavbe s presnosťou na milimeter. Taktiež rozmery domu musia byť presne vytýčené kolíkmi v priestore pozemku, aby výkopové práce boli realizované správne. Vy si tak už potom môžete byť 100 % istí, že stavba bude postavená tam, kde má byť. Nájsť dobrého geodeta Bratislava môžete aj na stránke https://www.dobra-stavba.sk/.