72038   Consolidated TBY - 2 Sea Wolf

72038 - product detail - click to image to close window


Česky:

Přelom třicátých a čtyřicátých let přinesl do amerického námořního letectva novou kvalitu, když vznikala rada prototypů moderních palubních letadel. Byly mezi nimi i projekty torpédových, bombardovacích a průzkumných strojů sdružené pod označením TB. V dubnu 1940 byly specifikace a zároveň objednávky na výrobu prototypů postoupeny dvéma výrobcům, firmám Grumman a Vought. V srpnu 1941 byl zalétnut Grummanúv XTBF-1, konkurenční XTBU-1 firmy Vought ho následoval do vzduchu až 22.prosince. Potřeba nových letadel byla značná a tak byla sériová produkce typu TBF-1 Avenger zadána již půl roku před zalétnutím prototypu, v prosinci 1940, s TBU-1 se také počítalo, ale jen jako se zálohou pro případ nezdaru TBF-1. Nový Vought XTBU-1 byl velký celokovový středoplošník ladných tvarů s charakteristickým, dlouhým zasklením pracovních prostor tříčlenné posádky zakončeným střeleckou věží. Vyzbrojen byl třemi kulomety, v pumovnici mohl nést torpédo ráže 22 palců, nebo odpovídající náklad bomb. Poháněn motorem P&W R-2800-20 Double Wasp s výkonem 2 000 hp dosahoval prototyp rychlosti 500 km.h-1 a také ostatními výkonnostními parametry Grummanúv Avenger výrazně předstihoval, ten však již byl k dispozici. Navíc neměl Vought dostatečné výrobní kapacity a tak byl prototyp po vleklých jednáních předán k sériové výrobě firmě Consolidated. Objednávka na 1 100 letadel byla podepsána až v září 1943. Stroj byl přeznačen na TBY-2 Sea Wolf a upraven pro sériovou produkci, dostal pancéřovou ochranu osádky a nádrží paliva a pod pravé křídlo podvěs s protilodním radarem. Sériová produkce v novém závodě Consolidatet-Vultee v pensylvánském Allentownu dala první TBY-2 až v srpnu 1944, v září následujícího roku byla ale po vyrobení 180 kusů zastavena. Sériové Sea Wolfy byly po vystrojení v CASU-22 na základně v Quonset Point zařazovány k operační peruti VT-154, která měla po ukončení výcviku odplout s USS Leyte (CV-32) v listopadu 1945 do pacifické oblasti. Koncem roku 1947 byla většina zbylých TBY-2 Sea Wolf stažena ze služby a sešrotována.

English:

At the turn of thirties and forties, new quality came to the America Naval Air Force, when new line of modern carrier deck aircraft prototypes was developed. Among others there were projects of torpedo bomber, bomber and reconnaissance machines associates) under the TB marking. In March 1940, specifications with orders manufacturing the prototypes were submitted to two producers the Grumman and Vought firms. In August 1941, the Grumman XTBF-1 prototype performed its maiden flight, its competitor of the Vought firm, the XTBU-1 followed him into air not before December 22nd. Necessity of the new aircraft was considerable so that series production of the TBF-1 Avenger was ordered already half year before the prototype maiden flight, in December 1940. Also the TBU-1 was taken into account, but only as a reserve for the case of the TBF's failure. The new Vought XTBU-1 was a large full-metal middle-wing monoplane of graceful shapes with a characteristic long glazing of a workplaces for a three-member crew terminated by a gun turred. It was armed with three machine guns, carrying one 22" torpedo or corresponding load of bombs in its bomb compartment. The P&W R-2800-20 Double Wasp engine of 2,000 H.P. power enabling to achieve 500 km.h' airspeed powered it. Also the other rated parameters were significantly above those of the Grumman's Avenger, but it was already available. In addition, the Vought had no sufficient production capacities so that after long-time negotiations the prototype was transferred to the Consolidated firm for lot production. The order far 1,100 aircraft was signed not before September 1943. The machine was remarked to the TBY-2 Sea Wolf and modified for lot production; it got an armored protection of the crew and fuel tanks and a pylon with an air-to-sea radar under its right wing. The lot production in the new plant of the Consolidated-Vultee in Allentown, Pennsylvania, gave the first TBY-2s not before August 1944, butf was stopped in September of the next year, following 180 pcs manufactured. After their equipment in the CASU-22 on the Quonset Point base, the series Sea Wolf were included in the VT 154 operational squadron that had to sail for the Pacific theatre with the USS Leyte (CV-32) after training end in November 1945. At the end of 1947, the most of remaining TBY-2 Sea Wolf were withdrawn from service and scrapped.

72038 - product detail - click to image to close window


72038 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 17,42 m
Délka trupu: 11,89 m
Nosná plocha: 40,88 m2
Maximální rychlost: 492 km.h-1
Dostup: 8 290 m
Dolet: 2 414 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 17,42 m
Fuselage length: 11,89 m
Wing area: 40,88 m2
Maximum speed: 492 km.h-1
Ceiling: 8,290 m
Range: 2,414 km

72038 - product detail - click to image to close window


72038 - product detail - click to image to close window


72038 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC