72003   Kyushu Q1W1 Tokai (Lorna)

72003 - product detail - click to image to close window


Česky:

Po počátečních velkých úspěších japonského námořnictva a námořního letectva, zbyly v Jihovýchodní Asii a v Tichomoří Spojencům jen americké letadlové lodi, několik menších námořních jednotek a ponorky. A právě ty způsobovaly invazním flotilám a nákladním lodím přivážejícím z dobytých území strategické suroviny, nemalé škody. K jejich eliminování však Japonsko potřebný letoun nemělo. Proto byly v roce 1942 vypsány specifikace 17-Shi, jejich realizace se ujala firma Vatanabe Tekkosho. V krátké době byl navržen dvoumotorový, celokovový letoun s tříčlennou posádkou označený Q1W1. Počítalo se s radarem vzor 3 Model 6 a detektorem magnetických anomálií, k pohonu byly vybrány úsporné motory Hi-tashi GK2C Amakaze. Důraz byl kladen na co největší vytrvalost při nevysoké pracovní rychlosti, vyzbrojen měl být hlubinnými náložemi do váhy 500 kg, kulometem, případně i 20mm kanónem v přídi. Prototyp poprvé vzlétl v září 1943, při zkouškách uspokojil, a proto byl s bojovým jménem Tokai (Východní moře) zaveden do série. Koncem roku 1944 se letouny dostaly k bojovým útvarům v Japonsku, Číně a Tchaj-wanu. Z nedeficitních surovin byla stavěna verze Q1W2 (měla dřevěnou záď trupu) a také čtyřmístná Q1W1-K, určena k výcviku radarových operátorů. Ve spojeneckém kódu byla známá pod jménem Lorna.

English:

After great initial Imperial Japanese Navy and its air power's successes the Allies in the Southwest Asia and Pacific possessed only the U.S. aircraft carriers, some small naval units and submarines. Especially the submarines caused serious losses to the Japanese invasion fleets and transport shipping carrying raw materials from the counquered areas. There was no suitable type of aircraft in the Japanese inventory to eleminate the threat of submarines. So a 17-Shi specification was issued in 1942 and the task of development was assigned to KK Watanabe Tekkosho (later Kyushu Hikoki KK). In a short time three-seat all metal monoplane designated Q1W1 was designed. As maximum endurance was essential at the cost of low cruising speed, two low consumption Hitachi GK2C Amakaze engines were chosen to power the plane. There was also proposition for Type 3 Model 6 ASV radar and magnetic anomaly detector. The armament consisted of up to 500kg of depth charges and 7.7mm machine gun plus a provision for 20mm cannon in the nose. The prototype made its maiden flight in September 1943. The tests proved to be satisfactory and the plane was given combat name Tokai (Eastern Sea). Series delivery started in late 1944 and production aircraft went to combat units in Japan, China and Formosa. The Q1W2 variant had a wooden rear fuselage and the Q1W1-K was all-wood four-seat variant for radar operators' training. The Allies codenamed the Q1W Lorna.

Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 16,00 m
Délka trupu: 12,08 m
Nosná plocha: 38,21 m2
Maximální rychlost: 320 km/hod.
Cestovní rychlost: 240 km/hod.
Dolet: 1 330 km

Specifications:

Wing span: 16,00 m
Fuselage length: 12,08 m
Wing area: 38,21 sqm
Maximum speed: 200mph
Cruising speed: 150mph
Range: 830mls

 

MADE IN CZECH REPUBLIC