72061   Republic P-43 Lancer

72061 - product detail - click to image to close window


Česky:

U severoamerické firmy Seversky Aircraft Corporation vznikl v roce 1938 projekt stíhacího letadla známého jako AP-4. Měl navázat na úspěšný P-35 užívaný USAAC. Pro pohon AP-4 byl vybrán radiální motor Pratt and Whitney R-1830 Twin Wasp s výkonem 1200 hp (857 kW) s předplňovací turbo soustavou poháněnou výfukovými plyny. Turbo mělo zajistit dostatečně vysoké výkony také ve větších výškách. AP-4 byl vyzbrojen dvěma kulomety 7,7mm v trupu nad motorem a dvěma kulomety ráže 12,7mm v křídle. Při zkouškách na bázi Wright Field dosáhl prototyp rychlosti 563 km.h-1 a maximálního dostupu 11 500 m. V březnu 1939 přišla objednávka na 13 letadel předsérie, označovaných YP-43. Dodávky ověřovací série započaly v září 1940. V té době však již bylo, s ohledem na první bojové zkušenosti z Evropy jasné, že výkony YP-43 nebudou dostačující. Přesto bylo letectvem objednáno 54 sériových P-43A Lancer a také dalších 80, které měly nahradit zcela neúspěšný typ Republic P-44 (firma změnila jméno na Republic Aviation Corp. v záři 1939). V létě 1941 objednalo USAAC ještě 125 P-43A-1 s výkonnějším motorem R-1830-57 a výzbrojí sjednocenou na čtyři kulomety ráže 12,7mm a prodalo je čínskému letectvu.
Letadla zbylá v USA byla upravena na fotoprůzkumné RP-43B/C, osm z nich se dostalo k australskému letectvu, kterým byly krátce užívány.

English:

In 1938 the AP-4 fighter aircraft project was developed in the Seversky Aircraft Corporation firm in United States of America. It had to be a successor of the successful P-35 used in the USAAC. As the AP-4 driving unit the Pratt and Whitney R-1830 Twin Wasp radial engine was selected of 1.200 HP (857 kW) power with an overcharged turbo system driven by exhaust gases. The turbo charger was located inside the fuselage behind the cockpit and it had to provide high power also in higher altitudes. The AP-4 was armed by two 0.303" machine guns inside the fuselage above the engine and by two 0.50" machine guns in the wing. During trials performed on the Wright Field base the prototype reached airspeed of 563 km.h-1 and ceiling 11.500 m. In March 1939 an order came for 13 pieces of aircraft marked as YP-43. Supplies of this trial lot begun in September 1940 but it that time there was already obvious that regarding to first combat experiences from Europe, their performances are not sufficient. In spite of it, the air forces ordered 54 series production aircraft marked as the P-43A Lancer and even also further 80 pieces replacing an unsuccessful type the Republic P-44 (this firm changed its name to Republic Aviation Corp. In September 1939). In Summer 1941 the USAAC ordered further 125 pcs of the P-43A-1 with the higher power R-1830-57 engine and four 12,7 mm (0.50") machine guns for Chinese Air Force. In the USA remaining aircraft were modified to the RP-43B and C photo-reconnaissance versions and eight of them came to the RAAF where they were used shortly.

72061 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 10,98 m
Délka trupu: 8,69 m
Nosná plocha: 20,70 m2
Maximální rychlost: 570 km/hod.
Dostup: 11 000 m
Dolet: 2 325 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 10,98 m
Fuselage length: 8,69 m
Wing area: 20,70 m2
Maximum speed: 570 km.h-1
Ceiling: 11.000 m
Range: 2.325 km

72061 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC