72058   Fiat CR 42CN/J11

72058 - product detail - click to image to close window


Česky:

V létě roku 1935 vyhlásilo italské ministerstvo letectví technické podmínky pro projekty nových, moderních stíhacích letadel. Svůj návrh, k překvapení dvouplošné stíhačky, podle nich vypracoval také konstrukční tým Fiatu, vedený ing. Rosatellim. Projekt označený C.R.42 byl završením řady Rosatelliho předchozích stíhaček, započaté v roce 1932 typem C.R.20. Nový projekt měl spojovat požadavek vysoké obratnosti a ovladatelnosti s výbornou stoupavostí. Tu měl zaručit nový motor, radiální, vzduchem chlazený čtrnáctiválec Fiat A.74R.1C.38 s výkonem nad 800 koní. Stavba prototypu C.R.42 začala v roce 1937 v závodě Aeritalia, první let stroj absolvoval v květnu 1938 a na podzim roku 1939 bylo již vyrobeno prvních 200 sériových letadel pro Regia Aeronautica.
Fiaty C.R.42 byly elegantní dvouplošníky s celokovovou kostrou, pevným kapotovaným podvozkem a otevřenou kabinou pilota, vyzbrojené dvěma synchronizovanými kulomety SAFAT ráže 12,7mm v trupu, později i závěsníky na dvě bomby pod spodními křídly. První C.R.42 Falco se dostaly do výzbroje 53.Stormo C.T. na letišti Turín-Caselle, do začátku války jimi bylo vybaveno již pět Stormo v Itálii, Libyi a Italské východní Africe (celkem 330 letadel). O výkonné Fiaty C.R.42 byl zájem také v cizině, v létě 1939 koupilo 18 letadel maďarské letectvo (později dalších 50), 34 strojů bylo dodáno Belgii a 72 letectvu Švédska, kde sloužily pod označením J11. Stíhací variantu C.R.42 doplnilo i několik specializovaných verzí; C.R.42AS s protiprachovými filtry a pumovými závěsníky, C.R.42CN byl noční stíhač s tlumiči plamenu výfuku a reflektory, C.R.42 Egeo nesl zvětšenou zásobu paliva a C.R.42CB (označovaný také C.R.42 b.a.) byl stíhací bombardér se závěsníky pro dvě 100 kg bomby, v roce 1944 bylo pro Luftwaffe vyrobeno ještě 50 strojů neoficiálně známých jako C.R.42LW. V několika exemplářích byl vyroben také cvičný, dvoumístný C.R.42B, jen v prototypu pak C.R.42 Idro se dvěma plováky a C.R.42DB s německým řadovým motorem DB 601. Výroba Fiatu C.R.42 byla v roce 1944 po vyprodukování 1 782 letadel zastavena.

English:

In the summer of 1935, the Italian Ministry of Aviation announced the technical specifications for projects to develop new, modern fighters. A design team from the Fiat factory, managed by Rosatelli, created a project based on these specifications-surprisingly, the team came up with a bi-plane fighter. The project, designated the C.R.42, completed a line of fighters which began with Rosatelli's C.R.20, designed in 1932. The new project focused on two attributes, high manoeuverability and a high rate of climb. These were guaranteed by a new engine - the radial, air cooled, 14-cylinder Fiat A.74R.1C.38 which provided over 800 HP. Construction of the C.R.42 prototype began in 1937 at the Aeritalia works; the new plane flew for the first time in May 1938, and the first 200 production aircraft were manufactured in the autumn of 1939 for the Regia Aeronautica. The Fiat C.R.42 was an elegant bi-plane with a fully metal frame, fixed landing gear in fairings, an open cockpit and it was armed with two synchronized SAFAT .50 machine guns located in the fuselage; later two bomb racks were added under the lower wings. The first C.R.42 Falco was dispatched to the 53o Stormo C.T. stationed at Turin-Caselle airfield; till the war start five Stormos were equipped with the new fighters (330 planes total). The powerful Fiat C.R.42 was also sought after by foreign air forces: the Hungarian Air Force bought 18 planes in the autumn of 1939 (the Hungarians later bought 50 more Fiats), 34 Fiats were delivered to Belgium and 72 to Sweden where ware known as J11. The basic C.R.42 fighter evolved later into several specialized versions: the C.R.42AS with air filters and bomb racks, the C.R.42CN night fighter with exhaust baffles and reflectors, the C.R.42Egeo with bigger fuel tanks and the C.R.42CB (also designed C.R.42 b.a.) fighter-bomber with racks for two 100 kg bombs. In 1944 50 planes, designated C.R.42LW, were built for the Luftwaffe. Several C.R.42B two-seat training aircraft were built as well, and prototypes of the C.R.42 Idro with floats and the C.R.42DB with German DB 601 in-line engine followed. Production of the Fiat C.R.42 stopped in 1944 a total of 1,782 planes were built.

72058 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 9.70 m
Délka trupu: 8.26 m
Nosná plocha: 22.40 m2
Maximální rychlost: 430 km.h-1
Dostup: 10 200 m
Dolet: 775 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 9.70 m
Fuselage length: 8.26 m
Wing area: 22.40 m2
Maximum speed: 430 km.h-1
Ceiling: 10,200 m
Range: 775 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC