72053   I.M.A.M. Ro.43

72053 - product detail - click to image to close window


Česky:

IMAM Ro 43 bylo průzkumné plovákové letadlo, které po celou dobu války plnilo pro italské válečné loďstvo úlohu "očí flotily". Vzniklo na základě armádního pozemního průzkumného typu Ro 37 pouhou záměnou kolového podvozku za velký centrální plovák dřevěné konstrukce, doplněný vyrovnávacími plováky pod koncovými oblouky spodního křídla. IMAM Ro 43 byl dvojplošník s křídly o nestejném rozpětí, skládanými podél trupu. V jeho konstrukci bylo použito dřevo, ocelové trubky a také lehké kovy, potah byl z velké části plátěný. Letadlo poháněl radiální, vzduchem chlazený devítiválcový motor Piaggio P.XR s výkonem 700 hp.
Začátkem roku 1937 byly novými průzkumnými letadly vyzbrojeny křížníky Attendollo a Montecuccoli a do 10.června 1940, kdy Itálie vstoupila do války, bylo ve službě na 105 strojů. Nicméně tento počet byl do podepsání příměří, 8.září 1943, zredukován na pouhých 28. Po katapultování z mateřských plavidel, mohly Ro 43 po skončení své průzkumné mise přistát těsně vedle lodi - dovoloval-li to stav moře - a byly jeřábem vyzvednuty na palubu. Piloti dvoumístných IMAM Ro 43 byli obvykle příslušníci letectva, zatímco jejich pozorovatelé-střelci byli námořníci.

English:

The I.M.A.M. Ro 43 was a recconnaisance floatplane whitch acted as the "Eyes of the Fleet" throughout Italy's war. The type was based on the Ro 37 Army Observation Aircraft, but "navalised" through the addition of a large wooden central float and wingtip floats. The Ro 43 was an unequal-span biplane of a mixed stell-tube, light-alloy construction, with mainly fabric skinning. It was powered by a Piaggio P.XR nine-cylinder radial air-cooled engine.
First embarked on the Italian cruisers "Attendolo" and "Montecuccoli" in 1937, no fewer than 105 Ro 43's were in service when Italy entered World War 2 on 10 June 1940, although this number had fallen to 28 when the Armistice was signed on September 1943. Launched from its mother vessel, the Ro 43 would alight alongside - sea state permitting -and be hoisted aboard again by crane on completion of its mission.
The Ro 43's pilot was normally drawn from the Air force, and its observer from the Navy.

72053 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 11,57 m
Délka trupu: 9,71 m
Výška: 3,55m
Maximální rychlost: 316 km.h -1 ve výšce 2500 m
Dolet: 1200 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 37ft. 111 in
Fuselage length: 31ft. 101 in
Hight: 11ft 73 in
Maximum speed: 196 mph at 8,200ft
Range: 746 miles

 

MADE IN CZECH REPUBLIC