72046   Boeing P-26A

72046 - product detail - click to image to close window


Česky:

V září 1931 začaly u Boeing Airplane Company, projekční práce na Modelu 248, novém celokovovém stíhacím jednoplošníku s výkony jež neměly zaostávat za tehdejšími bombardéry. Kontrakt na výrobu tří prototypů XP-936 byl uzavřen v prosinci 1931, v lednu 1932 začala stavba prototypů, první z nich mohl být zalétnut již 20.března! Téměř současně byl dokončen také druhý a třetí prototyp, které byly předány na základny Wright Field a Selfridge Field k pevnostním a provozním zkouškám. Krátce po jejich úspěšném dokončení byly v červnu 1932 prototypy koupeny USAAC a v listopadu vydány nové specifikace zahrnující již zkušenosti s testů XP-936. C.N.Monteithem vedený tým konstruktérů pro ně vypracoval projekt Model 266, jinak P-26A. Byl to rovněž celokovový, dráty vyztužený dolnoplošník s otevřeným prostorem pilota a pevným, kapotovaným podvozkem ostruhového typu. Poháněl ho devítiválec Pratt & Whitney R-1340 Wasp, s výkonem 600 H.P. v krytu Towned, výzbroj tvořily dva synchronizované kulomety Browning ráže 7,62 uložené na bocích trupu. Oproti XP-936 měl změněnu konstrukci křídla i trupové skořepiny a zvýšen bezpečnostní pylon na hřbetě trupu. První sériový P-26Abyl hotov v listopadu 1933, smlouva na 111 strojů uzavřena v lednu následujícího roku a v červnu byly všechny stroje dodány zákazníkovi. Jako první je dostala 20.stíhací skupina, po ní následovaly i 17. a 1. PG. Spokojený USAAC brzy objednal dalších 25 letadel ve verzích P-26B (motor R-1340-33) a P-26C, o 11 strojů projevila zájem také Čína, pro kterou byl P-26A upraven na exportní Model 281 s motorem R-1340-33 a odštěpnými přistávacími klapkami. Ty se osvědčily a byly proto zpětně zavedeny i na všechny americké P-26 spolu s ještě více zvětšenou opěrkou na hřbetě trupu. Na jaře roku 1937 bylo zbylých 86 P-26 přemístěno na základny v Panamě, Filipínách a Havaji, kde je zastihl, většinou již v druholiniové službě, začátek války v Tichomoří. V říjnu 1941 dostalo filipínské letectvo 12 P-26A, které z letišť Zablan a Batangas zasáhly v prosinci proti útočícím Japoncům a jejich piloti dosáhli i několika vítězství. V roce 1940 bylo několik P-26 předáno letectvu Panamy, odkud se dostaly také do Guatemaly.

English:

In September 1931 at the Boeing Airplane Company there begun project works on the Model 248, a new full-metal fighter monoplane with features, which would not be behind power of that time bombers. A contract for production of three XP-936 prototypes was signed in December 1931. In January 1932 manufacturing of three prototypes begun; first of them could pass its maiden flight already on March 20 *. The prototypes were transferred to the Wright Field and Selfridge Field bases for strength and operation tests. Shortly after their successful completion in June 1932 these prototypes were bought by the USAAC that in November issued a new specification already including experiences from trials of the XP-936. Then the designer team led by C.N.Monteith elaborated the Model 266 project P-26A. Also it was the cables reinforced full-metal monoplane with an open cockpit and a fixed hood covered landing gear of a tail wheel type. It was powered by the nine-cylinder Pratt & Whitney R-1340 Wasp engine having 600 H.P. power. Its armament was created by two synchronized 7,62 Browning machine guns located on the fuselage sides. Unlike the XP-936 it had modified design of the wing and fuselage monocoque. The first lot production P-26A was delivered in Novenber 1933. The contract for 111 machines was signed in next year January and in June all machines were delivered. The first unit equipped with this type was the 20 * Pursuit Group followed by the 17 * and 1 " Groups. Within a short time the USAAC ordered other 25 machines in version P-26B ( R-1430-33 engine ) and P-26C. In addition, China expressed interest in 11 machines, for whith the P-26A was modified to the export Model 281 with R-1340-33 engine and split landing flaps. They proved themselves and therefore were installed additonally also in all American P-26s together with more enlarged support on the fuselage dorsal part. On Spring 1937 the remaining 86 P-26s were transferred to bases on Panama, Philippines and Hawaii, where they were caught by beginning of Pacific War, mostly already in a second-line service. In October 1941 the Philippine Air Force got 12 P-26As, whith operated against striking Japanese and their pilots gained some air victories from the Zablan and Batangas airfields in December. In 1940 several P-26s were transferred to the air forces of Panama, from where they came to Guatemala.

72046 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 8,52 m
Délka trupu: 7,26 m
Nosná plocha: 13,93 m2
Maximální rychlost: 377 km.h-1
Stoupavost: 12,0 m.s-1
Dostup: 8 350 m
Dolet: 920 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 8.52 m
Fuselage length: 7.26 m
Wing area: 13.93 m2
Maximum speed: 377 km.h-1
Climbing: 12.0 m.s-1
Ceiling: 8,350 m
Range: 920 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC