72042   Stearman PT-13/-17 Kaydet

72042 - product detail - click to image to close window


Česky:

Letecký konstruktér a pilot Lloyd Stearman založil v roce 1927 v kansaské Wichitě firmu Stearman Aircraft Company. Začátkem roku 1933 začal na vlastní náklady s vývojem dvoumístného dvouplošníku X70 pro základní výcvik, prototyp byl v prosinci téhož roku zalétnut a v roce 1934 předváděn velení USAAC. Letadlo mělo smíšenou konstrukci, pevný podvozek a otevřené prostory posádky. První objednávka 61 kusů přišla v roce 1935 od námořnictva, které ho s motorem Wright J-5 (Model 73) ze starých zásob používalo pod označením NS-1. O rok dříve byla firma Stearman včleněna do Boeing Aeroplane Company a na jaře 1936 objednal 26 strojů modelu 75 s devítiválcem Lycoming R-680 také USAAC a zařadil je jako PT-13 do stavu hlavní výcvikové základny na Randolph Field. Typ se osvědčil a tak bylo v roce 1937 objednáno 92 letadel PT-13A s motorem R-680-7, které koncem roku 1941 následovalo 255 PT-13B s jinou verzí stejné pohonné jednotky. Šest z nich bylo přestavěno na verzi PT-13C určenou k létání v noci a podle přístrojů. Ve stejném roce vybavila firma drak jednoho PT-13A sedmiválcovým motorem Continental R-670-5, nová verze byla přijata do výzbroje USAAF jako PT-17 respektive PT-17A a vyráběna ve velké sérii 3 769 kusů. Také US Navy odebralo nejprve 250 letadel s motorem R-680-14 označovaných jako N2S-1, později dalších 125 s Lycomingem R-680-8 známých jako N2S-2. Následující verze „námořních" N2S-3 s motorem Continental R-670-4 byla vyrobena dokonce v počtu 1 875 kusů. V roce 1942 představila firma další model na bázi PT-13A s motorem Lycoming R-680-17 jako univerzální typ pro armádní i námořní letectvo. Bylo to poprvé co se obě složky shodly na vybavení letadla, v USAAF bylo známo jako PT-13D, v námořnictvu pak jako N2S-5. Pro výcvik nových pilotů RAF bylo v rámci zákona o půjčce a pronájmu 300 letadel označených PT-27 dodáno do výcvikových středisek v Kanadě, tam dostaly bojové jméno Kaydet, které se začalo používat pro všechny Stearmany řady 70/75 a zastínilo předchozí přezdívky Washing Mashine, či Gray Ghost. Celkem bylo do začátku roku 1945 vyrobeno ve Wichitě více než 10 000 letadel této modelové řady.

English:

In 1927 Lloyd Stearman, an aviation designer and pilot, established the Stearman Aircraft Company in Wichita, Kansas. At beginning 1933 be started development of the X70 two-seat biplane for elementary training on his own costs. That year in December, the prototype performed its maiden flight and in 1934 it was demonstrated to the USAAC headquarters. The aircraft had a combined structure, fixed landing gear and uncovered crew cockpits. The first order of 61 machines came in 1935 from the Navy that used them under marking NS-1 with the Wright J-5 engines from old store (Model 73). One year ago the Stearman firm was included in the Boeing Aeroplane Company, and in Spring 1936, 26 machines of the Model 75 with the Lycoming R-680 nine-cylinder engine were ordered by the USAAC and included as the PT-13s in establishment of the Randolph Field main training base. This type proved competent itself so that in 1937 there were ordered 92 PT-13A machines with the R-680-7 engines, followed by 225 PT-13B machines with other version of the identical driving unit at the end of 1941. Six of them were reconstructed to the PT-13C version intended to night and instrument flying. Thet year the firm equipped the airframe of one PT-13A with the Continental R-670-5 seven-cylinder engine: this new version was included in the USAAF armament as the PT-17 or PT-17A version, respectively, an manufactured in large series of total 3,769 machines. In addition, the US Navy received 250 machines with the R-680-14 engines marked as the N2S-1 at first, later other 125 machines with the Lycoming R-680-8 engines known as the N2S-2 as well. The following version of the ,,naval" N2S-3 with the Continental R-670-4 engine was manufactured even in total number of 1,875 machines. In Spring 1942, the firm presented the other model based on the PT-13A with the Lycoming R-680-17 engine as the universal type for the army and naval air forces. That was the first case, when both armed forces coincided with the aircraft equipment, in the USAAF it was known as the PT-13D, in the Navy as the N2S-5. In the frame of the lend and lease law, 300 machines marked as PT-27 for training of the new RAF pilots were supplied to training centers in Canada, where they got a combat name Kaydet, which started to be used for all Stearmans of the Models 70/75 series and overshadowed the foregoing nicknames Washing Machine or Gray Ghost. In Wichita total of 10,000 aircraft of this type line were manufactured till beginning of 1945.

72042 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 9.80 m
Délka trupu: 7,62 m
Nosná plocha: 27,60 m2
Maximální rychlost: 200 km.h-1
Dostup: 3 500 m
Dolet: 812 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 9.80 m
Fuselage length: 7.62 m
Wing area: 27.60 m2
Maximum speed: 200 km.h-1
Ceiling: 3,500 m
Range: 812 km

72042 - product detail - click to image to close window


72042 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC