72041   Airspeed Oxford Mk.I/IIi

72041 - product detail - click to image to close window


Česky:

V počátcích třicátých let se mezi britskými výrobci letadel prosazovala také malá firma Airspeed Aircraft Ltd z Yorku. V dubnu 1933 byl zalétnut její jednomotorový dolnoplošník se zatahovacím podvozkem, AS.5 Courier, o rok později pak dvoumotorový dopravní AS.6 Envoy . Envoy byl vyroben v 61 exemplářích (10 v Japonsku) a mimo několika leteckých dopravců (také ČSA) sloužil v militarizované verzi AS.7 ve vojenském letectvu Jižní Afriky (SAAF) a Číny. V téže době hledalo velitelství Královského letectva nový moderní typ letadla k výcviku posádek vícemotorových bombardérů a po zformulování požadavků do specifikací T.23/36 se obrátilo také na Airspeed. Vedoucí projekčního týmu, A.H.Tiltman předložil projekt AS.10, který byl přijat a Ministerstvo objednalo sérii 136 letadel později pojmenovaných Oxford. Prototyp L4534 poprvé vzlétl z letiště v Portsmouthu v červnu 1937. Byl to dolnoplošník celodřevěné konstrukce s poloskořepinovým trupem, plátnem potaženými ovládacími plochami a hydraulicky zatahovaným podvozkem. Poháněly ho radiální motory Armstrong-Siddeley Cheetah IX s dvoulistými kovovými vrtulemi Fairey-Reed. Sériové Oxfordy Mk.I s tříčlennou posádkou měly motory Cheetah X a dřevěné vrtule, na hřbetě trupu mohla být montována střelecká věž Armstrong Whitworth s kulometem Lewis ráže 7,69 mm a v prosklené přídi pumový zaměřovač. Takto vybavené Oxfordy sloužily k výcviku bombometčíků a střelců, ke tréninku pilotů, navigátorů a radistů se souběžně dodávala verze Oxford Mk.II s dvojím řízením a bez střelecké věže. První Oxfordy se do Ústřední letecké školy v Upavonu dostaly v listopadu 1937, blížící se válka znamenala velké objednávky a Airspeed zadal licenci firmám de Havilland, Percival a Standard Motors. U mnoha Oxfordů Mk.I/II byla dvířka šachet hlavního podvozku nahrazena vhodněji tvarovaným krytem otevíraným dopředu. Kromě leteckých škol na Ostrovech sloužily Oxfordy také v zámořských výcvikových střediscích v Rhodesii, Jižní Africe, Austrálii, Novém Zélandě a Kanadě. Tady byly do 188 draků namontovány motory P&W Wasp Junior, čímž vznikly Oxfordy Mk.V. Celkem bylo do zastavení produkce v červenci 1945 vyrobeno 8 751 letadel tohoto typu.

English:

In early thirties, a little firm Airspeed Aircraft Ltd of York asserted itself between British aircraft manufacturers. In April 1933, their one-engine low-wing monoplane with a retractable undercarriage, as the AS.5 Courier, passed its maiden flight: one year later it was the twin-engine carrier AS.6 Envoy. The Envoy was manufactured in 61 pieces (10 of them in Japan). In addition to some air transport operators (among others the Czechoslovak Airlines), it served in the AS.7 militarized version in the South African Air Forces (SAAF) and in China as well. That time Royal Air Force Headquarters searched a new modern aircraft type for training of multiple-engine bombers crews. After requirements forming into the T.23/36 specification, it addressed among others to the Airspeed. A leader of a design team A.H.Tiltman submitted the AS. 10 project, whith was accepted and the Department ordered a series of 136 aircrafts, later named the Oxford. The L4534 prototype performed its maiden flight from the Portsmouth airfield in June 1937. It was the low-wing monoplane of full-wooden structure with a semi-monocoque fuselage, linen covered control surfaces and hydraulically retracted undercarriage. The aircraft was powered by the Armstrong-Siddeley Cheetah IX radial engine with the Fairey Reed two-blade metal propellers. The lot production Oxfords Mk.I with three member crew were powered by the Cheetah X engine and wooden propellers, on the fuselage spine the Armstrong Whitworth gun turred with the 7,69 mm Lewis machine gun could be installed and as well as a bomb sight in a glassed nose. Such equipped Oxford served to training of bomb aimers and air gunners: to the pilots, navigators and wirelles operators training the Oxford Mk.II version with doubled controls and without the gun turred was simultaneously supplied. The first Oxfords were delivered in the Upavon Central Air School in November 1937: a drawing war brought large orders and the Airspeed granted a license to the de Hawilland, Percival and Standard Motors firms. At many Oxfords Mk.I/II the door of the main undercarriage bay was replaced with a more suitably shaped cover opened forwards. In addition to the air schools of the British Islands, the Oxfords served also in overseas training centers in Rhodesia, South Africa, Australia, New Zealand and Canada. There the P&W Wasp Junior engines were installed into 188 airframes, whitch resulted in the Oxford Mk.V version. Total 8,751 aircraft of this type were manufactured until stopping this production in July 1945.

72041 - product detail - click to image to close window


72041 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 16,26 m
Délka trupu: 10,52 m
Nosná plocha: 32,34 m2
Maximální rychlost: 352 km.h-1
Dostup: 5 945 m
Vytrvalost: 5,5 hod

Technical specificatons an performances:

Wing span: 16.26 m
Fuselage length: 10.52 m
Wing area: 32.34 m2
Maximum speed: 352 km.h-1
Ceiling: 5,945 m
Endurance: 5,5 hours

72041 - product detail - click to image to close window


72041 - product detail - click to image to close window


72041 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC