72035   Boulton-Paul Defiant Mk.II/TT Mk.I

72035 - product detail - click to image to close window


Česky:

V průběhu výkonnostních testů prototypu Defiantu se ukázalo, že pro dvojmístný letoun s těžkou střeleckou věží je výkon Merlinu III nedostatečný. Šéfkonstruktér J.D.North proto již začátkem roku 1940 navrhl namontovat do dvou draků, N1550 a N1551, motory Merlin XX dosahující s dvourychlostními mechanickými kompresory výkonu 1390 hp. Zástavbou nového motoru se prodloužila příď trupu, současně se zvětšil kapalinový i olejový chladič, mírně také svislá ocasní plocha, zvětšena byla také zásoba paliva. První z obou letounů byl zalétnut 2O.července 1940 a sériová produkce Defiantu Mk.II začala v únoru 1941. Bylo vyrobeno 210 kusů NF Mk.II (AA363-AA670) s určením k nočnímu stíhání, což umožňoval radiolokátor typu AI Mk.VI. Defianty Mk.II byla užívány také k rádioelektronickému boji (zařízení Moonshine a Mandrel), či k simulaci emisí palubních radarů německých letadel. V úloze nočních stíhačů brzy Defianty Mk.IA/II ustoupily vhodnějším typům a mohly tak být využity jinak. V únoru 1942 bylo vyzkoušeno nesení válcové schránky s dinghy a v březnu bylo zhruba 70 Defiantu zařazeno k perutím Air Sea Rescue. Ještě rozsáhlejší nebojové využití čekalo Defianty při vlekáni rukávových terčů pro nácvik střelby. Letouny označované TT Mk.I nenesly střeleckou věž, na jejím místě byla kabina operátora navijáku poháněného vrtulkou na pravé straně trupu, zásobník terčů byl pod zádí. Takto bylo dokončeno 120 strojů (DR863-DS159), dalších 150 bylo na TT Mk.III upraveno z vysloužilých Mk.I.

English:

During performance tests of the Defiant prototype there were discovered that power of the Merlin III is insufficient for the two-seat aircraft with heavy gun turret. Therefore at biginning of 1940, the chief-designer J.D.North ordered to install the Merlin XX engine into two airframes, N1550 and N1551, achieving power of 1390 H.P. with two stage superchargers. Installation of this new engine extended the fuselage nose, simultaneously the liquid and oil coolers were expanded and slightly the vertical tail plane as well. In addition the fuel store increased. The first of both aircraft performed its maiden flight on July 20" 1940 and lot production of the Defiants Mk.II begun in February 1941. Total 210 pieces NF Mk.II (AA363 to AA670) intended for night fighting enables by the type Al Mk.VI radar were manufactured. The Defiants Mk.II were also used for radio-electronic countermeasures (Moonshine and Mandrel equipment) or to simulation of the German aircraft board radar radiation. In role of the night fighters, the Defiant Mk.IA/Mk.II gave soon the way for the more suitable types and they were able to be used other way. In February 1942. carrying the cylindrically shaped case with a dinghy was tested successfully and in March about 70 Defiants were assigned to the ASR Squadrons. More extensive non-combat usage waited to the Defiant at towing of targets for fire training. The TT Mk I marked aircraft carried no turret, instead of it they had a cockpit of an operator of a winch powered by a little propeller on the fuselage starboard side, a sleeves container was below the tail. This way total 120 machines (DR863 to DS159) were finished, the other 150 were modified from the Mk.I to the TT Mk.III.

72035 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 11,99 m
Délka trupu: 10,92 m
Nosná plocha: 23,26 m2
Maximální rychlost: 507 km.h-1
Dostup: 9 600 m
Dolet: 885 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 11,99 m
Fuselage length: 10,92 m
Wing area: 23,26 m2
Maximum speed: 507 km.h-1
Ceiling: 9,600 m
Range: 885 km

72035 - product detail - click to image to close window


72035 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC