72022   Cessna T- 50 Bobcat

72022 - product detail - click to image to close window


Česky:

Projekt letounu T-50 se začal rodit jako první dvoumotorový typ firmy někdy na přelomu let 1938 a 1939. Byl to pětimístný samonosný dolnoplošník smíšení stavby s elektricky zatahovatelným podvozkem ostruhového typu, poháněný hvězdicovými sedmiválci Jacobs L-4MB o výkonu 180 kW. S obchodním jménem Bobcat se stroj úspěšně prodával v civilním sektoru, zlom znamenalo vypuknutí války v Evropě. Velká Británie objednala výrobu 550 kusů, které měly ve výcvikových střediscích v Kanadě, s bojovým jménem Crane Mk.I sloužil k výcviku pilotů a ostatních členů posádek vícemotorových letadel. Také USAAC projevil v roce 1940 zájem o 33 letounů označených AT-8 a lišících se jen silnějšími motory. V roce 1942 přišla další objednávka na 450 kusů verze s motory Jacobs R-755-9, známé jako AT-17. Bobcaty se také začaly používat k lehké přifrontové dopravě a jejich potřeba velmi vzrostla. Firmě to přineslo objednávku na 1 354 kusů známých v americkém letectví pod označením C-78/UC-78. Celkem bylo vyrobeno téměř 5 500 letadel z nichž mnohé létají dodnes.

English:

The Cessna T-50 aircraft project began to bear itself as the first two-engine type of the firm round about turn of year 1938 to 1939. It was the five-seat cantilever low-wing type of the mixed construction, with e-lectrically retracted landing gear and a tail skid, powered by two Jacobs L-4MB seven cylinder radial engines, each of 250 HP (180 kW) power. This machine with market name Bobcat was successfully sold in a civilian sector and a break was the WWII outbreak. Great Britain ordered production of 550 machines which should serve to the pilots and other crew members training for multi-engine aircraft in Canadi-an training centers under the Crane Mk.I military name. Also USAAC showed interest in 33 machines marked AT- 8 and differed only in the stronger machines during 1940. In the 1942 other order came to produce 450 pieces lot only with the Jacobs R-755-9 engines, known also under name AT-17. The Bobcats began to be used to light near-battleline transport and their need was quickly growing. It brought order of 1354 machines known in the U.S. Air Force under the C-78/UC-78 mark to the firm. Almost 5500 aircraft was manufactured in all. Many of them fly up to now.

Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 12,78 m
Délka trupu: 9,98 m
Nosná plocha: 27,41 m2
Maximální rychlost: 314 km.h-1
Dolet: 1200 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 12,78 m
Fuselage length: 9,98 m
Wing area: 27,41 m2
Maximum speed: 314 km.h-1
Range: 1200 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC