72011   Archangelskij Ar-2

72011 - product detail - click to image to close window


Česky:

V počátečním období války na Východě, v roce 1941, používalo vojenské letectvo SSSR (WS-RKKA) střemhlavý bombardovací letoun Archangelskij Ar-2, vedle nově zaváděných Pe-2. Letoun Ar-2 vznikl na základě bombardérů SB-2 s využitím zkušeností z bojů v občanské válce ve Španělsku v letech 1936-39. Prototyp Ar-2 (jak byl letoun nazýván od ledna 1941) vznikl pod označením SB-RK v roce 1939. Oproti SB-2 a SB-2bis (SB-3) měl ještě výhodnější aerodynamické tvary, poháněly jej dva řadové dvanáctiválce Klimov M-105R o výkonu 808 kW/ 1100 k. Bombardér Ar-2 byl vyzbrojen třemi pohyblivými kulomety ŠKAS ráže 7,62 mm a unesl bojový náklad 1000 kg pum, pro použití při střemhlavých náletech byl vybaven sklopnými aerodynamickými brzdami pod křídlem, podobně jako Pe-2. Do sériové výroby byl letoun Ar-2 zaveden v roce 1940 a v roce 1941 byl v počtu 200 exemplářů dodán k bojovým jednotkám. Vzhledem k tomu, že současně začal být v sérii vyráběn také rychlejší letoun Petljakov Pe-2, bombardér Ar-2 nedoznal většího rozšíření.

English:

In 1941, during the opening period of the war in the East, the Soviet Air Force (WS - RKKA) used recently introduced Pe-2s together with the Arkhangel'sky Ar-2 dive bombers. The Ar-2 (as it has been designed since January 1941) had been developed from the SB-2 bomber taking into account the experience of the Spanish Civil War (1936-39). The prototype was built under the SB-RK designation in 1939 as an aerodynamically refined version of the SB-2 and SB-2bis (SB-3) designs.
In its production form, the Ar-2 was powered to two 1100 hp (808 kW) Klimov M-105R twelve-cylinder in-line engines. Its bomb load was 1000 kg and defensive armament consisted of three 7,62-mm SKAS machine guns. The wing was provided with dive brakes similar to that of the Pe-2. Production of the Ar-2 began in 1940, and during 1941 200 machines was delivered to combat units. As production of the faster Pe-2 started in the same time, the Ar-2 saw only limited service.

Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 18,50 m
Délka trupu: 12,50 m
Výška: 4,20 m
Maximální rychlost: 480 km.h-1
Dostup: 10 100 m
Dolet: 1 500 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 18,50 m
Fuselage length: 12,50 m
Height: 4,20 m
Maximum speed: 480 km.h-1
Ceiling: 10,100 m
Range: 1,500 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC