72005   Bell 47D/G

72005 - product detail - click to image to close window


Česky:

Americký letecký výrobce Bell Aircraft Corporation vstoupil do světové historie letectví revolučně řešenou stíhačkou P-39 Airacobra a jejím následovníkem P-63 Kingcobra. Po skončení 2. světové války začala firma, dnes součást mamutího koncernu Textron Inc. of Providence, konstruovat letadla s rotujícími křídly - vrtulníky - pro které je jméno Bell v současnosti skoro synonymem. Na začátku dlouhé řady typů stál právě Bell Model 47. Jeho vývoj začal už v roce 1941 pod označením Model 30, americké vojenské letectvo ho zkoušelo jako XR-12. Vývoj pokračoval a v roce 1945 byla představena první operační verze Bell 47A a o něco později i sériová verze B. Do poloviny sedmdesátých let, kdy byl ve výrobě vystřídán modernějšími typy, bylo vyprodukováno více než 3 500 Bellů 47 různých verzí, sloužících ve čtyřiceti armádních letectvech celého světa. V licenci byl sériově vyráběn i italskou Agustou a také v Japonsku firmou Kawasaki. K nejrozšířenějším patřily varianty Bell 47D a G používané v nejrozmanitějších rolích, z nichž nejznámější je sanitní služba ve válce v Korei a také ve Vietnamu. Poslední verze Bell 47J odvádí své vynikající vlastnosti zejména ve výcviku nových pilotů.

English:

The American plane-producer Bell Aircraft Corporation enterend in the world history of aviation by the fighter P-39 Airacobra, whitch had revolutionary solution, and by its successor P-63 Kingcobra. After the Second World War the firm, today a part of a mammoth concern Textron Inc. of Providence, constructs the planes with rotary wings - a helicopters, for whitch is the name Bell nearly synonym nowadays.
The Bell Model 47 was the first at the beginning of the long line of types. Its evolution began in 1941 already and was marked Model 30. The American air force examined it under the mark XR-12. The evolution continued and in 1945 was introduced the first operation version Bell 47A and bit later series version "B", too.
Up till middle the seventieth, when the type was replaced by more modern types, was made more then 3 500 Bell 47th in various version in forty air forces in the world. It was constructed under the licence like the series by Italian Agusta and in Japan by the firm Kawasaki, too. The most wide-spread was various Bell 47D and G using in various modifications, the most know of them is sanitary service during the Korean war and in Vietnam, too. The last version Bell 47J proves its excellent characteristics especially in the training of the new pilots.

Technická data a výkony:

Průměr rotoru: 10,27 m
Délka trupu: 8,33 m
Vzletová hmotnost: 947 / 1 067 kg
Maximální rychlost: 147/138 km.h-1
Dynamický dostup: 3 510 m
Dolet: 340 km

Technical specificatons an performances:

Rotor diameter: 10,27 m
Fuselage length: 8,33 m
Take-off weight: 947 / 1,067 kg
Maximum speed: 147/138 km.h-1
Dynamic ceiling: 3,510 m
Range: 340 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC