72004   Henschel Hs 129A

72004 - product detail - click to image to close window


Česky:

Zkušenosti ze Španělské občanské války přinesly změnu náhledu německých leteckých odborníků na účinnost letadel pro přímou podporu pozemních jednotek. Začalo se znovu mluvit o bitevním stroji, schopném útočit proti pancéřové vozbě nepřítele. Na jaře 1937 formuluje Technický úřad RLM požadavky na "Schlachtflugzeug", nový letoun měl být dvoumoto-rový s minimalizovanými rozměry, pancéřovou ochranou pilotní kabiny i motorů, se silnou výzbrojí 20mm kanónu a kulometů. Specifikace byly zaslány několika leteckým výrobcům, z nabídnutých projektů byl v říjnu 1937 vybrán návrh Dipl. Ing. Nicolause z Henschel Flugzeugwerke. Ten předpokládal nevelký letoun konvenčních tvarů poháněný dvěmi řadovými motory Argus As 41OA. Neobvyklý byl trojúhelníkový průřez trupu daný tvarem pancéřové vany pilotního prostoru. Po schválení makety dostal projekt označení Hs 129, stavba prototypu začala v říjnu 1938 a 20. května 1939 Hs 129 V-1 poprvé letěl. Byl to však zcela nepovedený stroj, síly v řízení byly velké, stoupavost nedostatečná, start i přistání kvůli špatnému výhledu pilota dost riskantními. Přesto byla objednána předsérie dvanácti Hs 129A-0 a šestnácti sériových A-1, předsériové stroje byly odeslány ke cvičné bitevní jednotce do Francie, série byla zrušena ve prospěch výkonnějších Hs 129B.

English:

The experience of the Spanish civil War made German aviation experts rethink aircraft for close-support role. They again started to speak about an aircraft capable of attacking an enemy armour vehicles. In spring 1937 the Technische Amt of the RLM issued a requirement for a Schlachtflugzeug, specifying the use of two engines, minimal dimensions, armour protection of both cockpit and engines and a strong armament of 20mm cannon and machine guns. The requirement was submitted to a few aircraft producers. In October 1937 Henschel Flugzeugwerke proposal designed under Dipl. Ing. Nicholause supervision was accepted. He proposed a small conventional single-seat aircraft with two Argus As 41 OA inverted-vee engines. The shape of armoured cockpit ,,bathtub" gave fuselage an unusual triangular cross section.
After mock-up was accepted the project received designation Hs 129 and building of prototype begun in October 1938. The HS 129 V-1 was flown for the first time on 20th May 1939 and shortly proved to be a poor aircraft. It had a heavy controls and insufficient climb. Risky take-offs and landigs resulted from the totally inadequate view from the cockpit. RLM ordered twelve pre-production Hs 129A-0 and sixteen production Hs 129A-1 models. Several pre-production aircraft saw limited service with the training unit in France. Hs 129A-1 series was cancelled in behalf of more powerful Hs 129B.

Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 14,20 m
Délka trupu: 9,85 m
Nosná plocha: 28,40 m2
Maximální rychlost: 385 km.h-1
Dostup: 5 400 m
Dolet: 640 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 14,20 m
Fuselage length: 9,85 m
Wing area: 28,40 m2
Maximum speed: 385 km.h-1
Ceiling: 5,400 m
Range: 640 km

 

MADE IN CZECH REPUBLIC